Czy  i TY jesteś w grupie ryzyka cukrzycy?

Aby zgłosić się do projektu wypełnij  TEST FINDRISK, który pozwoli Ci sprawdzić czy jesteś w grupie osób zagrożonych cukrzycą. Jeśli jesteś aktywnym zawodowo mieszkańcem gmin: Kartuzy, Żukowo, Somonino i Przodkowo , w wieku 18 lub więcej lat możesz również skorzystać z bezpłatnych badań laboratoryjnych, indywidualnych konsultacji dietetyka i fizjoterapeuty, opieki lekarza i pielęgniarki oraz wielu innych korzyści, które oferujemy uczestnikom projektu!

Badanie glikemi na czczo lub doustny test obciażeia glukozą (OGTT)

Jeżeli wynik  będzie wskazywał na stan przedcukrzycowy -skorzystaj z warsztatów grupowych oraz spotkań indywidualnych ze specjalistamiProgram profilaktyki cukrzycy typu 2 w Powiecie Kartuskim

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT