O programie

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności(zapadalności)na cukrzycę typu 2 mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 35-64 w ciągu 4 lat trwania Programu. Planowane są działania ukierunkowane na wczesną identyfikację osób zagrożonych zachorowalnością(zapadalnością) na cukrzycę typu 2 w wieku aktywności zawodowej, przeprowadzenie interwencji zdrowotnej na wskazanym obszarze objętym działaniem. 

 Projekt będzie składał się z powiązanych ze sobą ściśle części medycznej i edukacyjnej. W ramach pierwszej części przeprowadzona zostanie akcja informująco - edukacyjna(wstępna ocena przy pomocy ankiety FINDRISK- na odwrocie ulotki będzie znajdować się ankieta, badania OGTT w ramach identyfikacji osób z cukrzycą, stanem przedcukrzycowym oraz kwalifikacją do dalszej części programu zdrowotnego). Druga złożona część projektu będzie edukacyjnym wsparciem szerokiego grona specjalistów (lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarek diabetologicznych, fizjoterapeutów, dietetyków). W ramach projektu przygotowane zostaną procedury interwencyjno-medyczne, materiały w postaci elektronicznej, tradycyjnej, do wykorzystania na urządzeniach mobilnych oraz dostęp do prowadzonego i dostosowanego do potrzeb uczestników bloga edukacyjnego. W celu dodatkowej mobilizacji dla grupy uczestników Projektu ze stwierdzonym stanem przedcukrzycowym, w ramach dodatkowej mobilizacji oraz propagowania zdrowego stylu życia wykorzystane zostaną nowoczesne narzędzia, w postaci elektronicznych opasek monitorujących m.in. puls, ilość kroków. Projektem zostanie objętych minimum 1390 os które przejdą badania wstępne OGTT z czego minimum 232 osoby wezmą udział w programie edukacyjnym. 


Biuro projektu: 
Starostwo Powiatowe w Kartuzach

ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

powiat@kartuskipowiat.com.pl